Flexibelt lärande

Flexibelt lärande bygger på insikten att vi är olika och därför själva måste få bestämma när, var, hur och vad vi lär oss. Man behöver inte granska begreppet särskilt ingående för att konstatera att flexibelt lärande kräver nya former för kursplanering, organisation och medieutnyttjande – och därmed nya lärmiljöer.
– Lars-Erik Nilsson, forskare och utvecklingsledare 

I filmen följer vi elever och lärare på Lerums gymnasieskola och Söderportskolan i Kristianstad. De har ambition att skapa utrymme för flexibelt lärande genom att prova och utveckla tidsanvändning, metoder, arbetssätt och organisation av studier. I ett flexibelt lärande tas elevernas intressen och erfarenheter tillvara och den enskilda individens lärande stimuleras.

Längd 32 min
Projektledare Eva Marsh, Skolverket
Projektansvarig Mikael Iselow, Skolverket
Regi & Manus Maria Wallin
Foto & Redigering Bo Harringer
Ljud Josef Harringer
Musik Iozaeph
Producent Bo Harringer

En film producerad för Multimediabyrån/Skolverket av Filmateljén.

© 2001 Filmateljén 89 AB