Portfolio – en metod att se sitt lärande

Nina är 10 år och väl medveten om vad hon kan och vad hon vill lära sig. Hon sätter upp egna mål och dokumenterar sina framgångar. Det hon är nöjd med sparar hon i sin portfolio. Nina visar själv på sina framsteg genom att jämföra texter, teckningar och inläsningar år från år inför föräldrarna på utvecklingssamtalet.

Portfoliometodiken flyttar fokus från lärarens undervisning till elevens lärande. Den fokuserar på det eleven är bra på i stället för det hon har svårt för. Eleven blir medveten om sin egen utveckling och vilket arbetssätt som passar henne bäst.
– Lars-Göran Börjesson, Ekenässkolan

Längd 23 min
Projektledare Ylva Lundin, Skolverket
Projektansvarig Mikael Iselow, Skolverket
Regi & Manus Maria Wallin
Foto & Redigering Bo Harringer
Ljud Josef Harringer, Anna Niklasson
Producent Bo Harringer

En film producerad för Multimediabyrån/Skolverket av Filmateljén.

© 2000 Filmateljén 89 AB