ABF Göteborgs Kulturpris 2008 har tilldelats dokumentärfilmarna Bo Harringer och Renzo Aneröd

borenzo

Motiveringen till priset:

Bo Harringer och Renzo Aneröd har framgångsrikt arbetat tillsammans och bl a gjort ett par uppmärksammade filmer:

• Under en blågul himmel handlar om möten mellan ungdomar från olika subkulturer i Göteborgs nordöstra stadsdelar.
• Islams barn i folkhemmet handlar om unga muslimska människor i Göteborg. Det är en film om religion, kultur, konflikter och sökandet efter en identitet i Sverige.

Bo och Renzo har genom film och litterär gestaltning tagit upp brännande samhällsfrågor på ett sätt som berör, leder till eftertanke och lust att förändra samhället. De har sammantaget gjort en helgjuten, folkbildande insats utifrån de iakttagelser och erfarenheter de gjort i främst Göteborg.
Bo Harringer och Renzo Aneröd är båda genom samhällsengagemang och kulturgärningar en inspirationskälla för oss alla.

Priset har delats ut sedan 1984. Bland tidigare kulturpristagare kan nämnas Ulf Dageby, Berndt Andersson, Roland Jansson, Niklas Hjulström, Kent Andersson och Hammarkullefestivalen.