Vi gör film om Henry Ascher

Han heter Henry, men palestinierna kallar honom Al-Raof, ”Den ödmjuke”. Henry Ascher är barnläkare från Göteborg. Han har judisk bakgrund och hans far var en av få i släkten som överlevde Förintelsen.

I sin ungdom växte han upp med den stora tanken att Israel var hans land. Förra året reste han med Ship to Gaza, för att försöka häva Israels blockad. I år reser han ännu en gång med flottiljen.

Vi vill skildra en persons långvariga engagemang för palestiniernas sak, ett engagemang, som han med egna ord säger sig ha, inte trots, utan på grund av sin judiska bakgrund.