Bo Harringer tilldelas Kulturpris

Den 22 maj utdelades Göteborgs Stads Kulturstipendium, Arbetsstipendium för författare och Agnes Karlssons Kulturpris under högtidliga former på Dicksonska Palatset. Bo Harringer tilldelades Agnes Karlssons Kulturpris med följande motivering:

Bo Harringer är filmproducent, regissör, filmfotograf och en av våra finaste samtidsskildrare. Hans engagemang för dem som har det svårast är tydligt i filmer som Född Slav, 88 Soldiers och Jag vill inte leva detta livet. Det är ovanligt med eftertanke i en värld som allt för sällan har tid för sin egen komplexitet. Vem ska reda ut hur det egentligen är? Frågorna måste ställas. Filmerna präglas av ett inlyssnande uppriktigt intresse för de människor han porträtterar. Han låter dem tala med en röst som bär.

Bo Harringer har i många av sina filmer följt unga människor i Göteborgs förorter. Hans nyansrikedom ger en hoppfull bild av så kallad problem-ungdom. Människor får, om än för en stund, sin värdighet tillbaka och får vara sitt eget bästa jag. Och vi får se bortom hindren.

Bo Harringer WEB

Samtliga pristagare och stipendiater hittas på Göteborgs Stads hemsida.