Nu släpps ”vårt” frimärke

Frimärke

Postverket släpper nu en ny frimärksserie med motiv från olika bruksorter i Sverige. Ett av frimärkena är ett motiv från dokumentärfilmen “Jonsered – Från vaggan till graven” av Bo Harringer.

På lördag, den 26 mars, kl 11.00 till 15.00, i Porthuset på Jonsereds fabriker, släpps frimärket och en representant för Postverket säljer förstadagsbrev på frimärksserien. Arrangör är Jonsereds Hembygdsförening.

Jonsered – från vaggan till graven, visas på Kunskapskanalen

Jonsereds Fabriker 1860

Visning på Kunskapskanalen 6 Nov, kl. 20:00

Se filmen i dess helhet på UR

1797 avseglar den 14 år gamle William Gibson från Dundee i Skottland till Göteborg. Detta blir starten på en ung mans vandring på en väg som kom att leda till byggandet av en fabrik och ett samhälle, som till stora delar är unikt i vårt lands historia.

Jonsereds fabriker, som kom att äga ett helt samhälle och som tog hand om alla, från vaggan till graven. Fabriken ägde en sjukstuga med förlossningsavdelning, en barnkrubba för de yngsta, en skola som fostrade de blivande arbetarna, ett flickhem för unga arbeterskor, en kyrka med av fabriken anställd präst, bostäder, handelsbod och slutligen ett ålderdomshem för de som vilade ut efter ett långt arbetsliv.