Ewa Harringer visar film på Kuba

Ewa Harringer

I februari 2010 reste Ewa Harringer till Kuba där hon åkte runt och besökte diverse vårdinrättningar. Ewa som själv har MS fick bland annat se hur neurologiska sjukdomar behandlas. Som gåva lämnade hon sin film ”Flickan som trodde på drömmar” som just skildrar hur en allvarlig sjukdom påverkar inte bara den drabbade utan även familjen och andra närstående.

Internationella MS-föreningen på Kuba har nu bjudit in Ewa för att visa filmen på ett tiotal platser, bl.a. på en rehabiliteringsanläggning för neurologiskt sjuka och för psykologistuderande på Universitetet i Havanna. Detta sammanfaller med Internationella MS-dagen den 13 maj. Arrangörerna menar att filmen tar upp en viktig problematik och har ett budskap som är universellt.